Produktprover och recensioner / Product samples and reviews

Jag tar gärna emot information, inbjudningar till event samt produktprover för att kunna göra min blogg mer intressant för mina läsare. Om jag sedan väljer att skriva om en produkt eller inte är upp till mig att bestämma. Det framgår alltid tydligt i mina inlägg om produkten är skickad till mig som arbetsprov, och jag väljer själv vad jag skriver om produkten. Det är väldigt viktigt för mig att mina läsare kan lita på det jag skriver om, samt att det alltid är just mina åsikter jag delar med mig av och ingen annans. Jag är inte utbildad inom kosmetik, utan mina recensioner är helt baserade på mina kunskaper och erfarenheter. I min blogg strävar jag efter att följa såväl marknadsföringslagen som pressetiska regler. Jag reserverar mig för eventuella felskrivningar. Har du frågor eller vill skicka produktprover; Kontakta mig I like to receive information, invitations to events, and product samples to make my blog more interesting for my readers. If I then choose to write about a product or not is up to me to decide. It always appear clearly in my posts if the product is sent to me as a worksample, and I choose what I write about the product. It's very important to me that my readers can trust what I write about, and it's always just my opinions I share with you and nobody else´s. I'm not trained in cosmetics, so my reviews are completely based on my knowledge and experience. In my blog, I strive to follow both the Marketing Act law as well as press ethic rules. I want to make reservations for any typos. If you have questions or want to send product samples; Contact: Kontakta mig